divendres, 23 de gener del 2015

divendres, 16 de gener del 2015

La piràmide de la lectura

La Piràmide de la lectura forma part de l’Impuls de la Lectura, un pla que té com a finalitat millorar la competència lectora i en conseqüència, l’èxit escolar dels alumnes. La proposta, a semblança d’altres iniciatives com la piràmide d’alimentació saludable o d’activitat física recomanada, proposa un seguit d’accions que es consideren fonamentals per desenvolupar l’hàbit lector en els alumnes. Accions que s’estableixen en nivells diferents de freqüència: diàriament, un cop a la setmana, un cop al mes, i un cop l’any.

L'hàbit lector està relacionat amb l’èxit escolar, en aspectes fonamentals com ara: comprensió lectora, ortografia i gramàtica, nivell de coneixements generals, capacitat de reflexió i comprensió d’altres cultures.

La proposta vol aconseguir la implicació directa dels alumnes en la definició de la pròpia piràmide. Dins la proposta s’hi inclou també  la necessitat de demanar la participació de les famílies.

Enllaç als materials: http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/impulslectura/piramide

Curtmetratge: Llibres i lectura

Un curtmetratge que incentiva l'interès per la lectura i el sucumbir al món de la fantasia i el misteri que es troba en cada llibre.

divendres, 9 de gener del 2015

Rúbriques: Lectura en veu alta

L'escola ha elaborat aquestes rúbriques per a què ajudin a l'alumnat a veure els punts forts i els aspectes a millorar de la lectura en veu alta.


Rúbriques per avaluar la lectura en veu alta from escola misericordia

Si les voleu descarregar, imprimir i practicar a casa... 

Rubrica de lectura en veu alta (CI + CM) from escola misericordia

Aquesta és per als més grans...